Български   English
КонтактиПравна информацияКарта на сайта

Пулмология    •   Имунология    •   УНГ    •   Дерматология    •   Педиатрия    •   БЪРТА/BULSAR

Управление

Учредители и членове на Управителния съвет

  • Проф. Георги Христов - председател

Завършва Висшия медицински институт – София през 1987 г. с отличен успех. Придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по обществено здраве, Медицински университет - София през 2005 г. През 1994 г., 1997 г. и 2012 г. придобива специлности съответно по вътрешни болести, клинична алергология и здравна икономика. След успешно защитена дисертация на тема "Социално икономически анализ и оценка на бронхиалната астма" през 2005 год. придобива образователната и научна степен "Доктор".


През 2008 год. получава научното звание "Доцент", а през 2015 год. заема академичната длъжност "Професор". От 2014 г. до 2017 г. е ръководител на новосъздадената катедра по оценка на здравните технологии. Професор Христов е и един от водещите специалисти у нас по клиничната алергология.


Професор Георги Христов е алерголог в София с над 30 години опит. Професионалните и научните му интереси са в сферата на бронхиална астма и алергично възпаление, бронхиална астма и връзката й с алергичен ринит и ХОББ, противовъзпалителни свойства на антихистаминовите препарати, епидемиология на алергичните болести и бронхиалната астма, фармакоикономика на бронхиалната астма, ценообразуване, реимбурсиране и използване на медикаментите, регулация на фармацевтичния пазар, обществено здраве и здравен мениджмънт и оценка на здравните технологии.


В посочените направления има над 150 публикации и участия в национални и международни научни форуми.


Професор Христов е учредител и член на УС на Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина. Той е главен редактор на специализирано списание за лекари "Medical magazine". Член е на Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българското научно дружество по обществено здраве, Българско дружество по алергология, European Public Health Association, International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, European Respiratory Society, Respiratory Effectiveness Group.


Повече прочетете тук

  • Проф. Тодор Попов - заместник-председател

Тодор (Тед) Попов завършва медицина в Медицинския университет в София, България. Той придобива специалности по вътрешни болести и клинична алергология, защитава докторска дисертация за реакция на дихателните пътища и кашлица през 1991 г. Прекарва 2 години като гост-професор в университета McMaster в Канада.

В момента е професор в Университетската болница "Св. Иван Рилски" в София.

Проф. Попов е основател и Управител на Медицински център "Екселсиор"

Областите му на интерес включват диагностика и лечение на астма, алергичен ринит, неинвазивни методи за оценка на възпалението на дихателните пътища, неинвазивни методи за оценка на възпаление на дихателните пътища, измерване на бронхиална реактивност и кашличния рефлекс, хранителна и медикаментозна алергия, реактивност на кожата, хронична уртикария, ангиоедем, биостатистика, планиране и проектиране на научни изследвания.

Притежава над десет национални и международни патента. Автор е широко цитирани публикации, член е на редакционната колегия и е рецензент на български и международни медицински списания.

Той е бивш председател на Съюза на българските медицински специалисти, на Световната асоциация по астма "INTERASMA", на Европейската академия по алергология и клинична имунология, международен изтъкнат член на европейските и други общества. Сега той е активен член на комитети и работни групи за бъдещето на алергологията в Европа, за продължаващо медицинско образование и продължаващо професионално развитие.

 

  • Доц. Развигор Дърленски - касиер

Доцент д-р Развигор Бориславов Дърленски е роден в Добрич през 1980 г. в лекарско семейство. Понастоящем е женен и има син и дъщеря. През 1999 г. завършва местната езикова гимназия, а през 2005 г. се дипломира като лекар с отличие в Медицински университет - София.

Специализира в Катедрата по кожни и венерически болести в София. През 2010 г. придобива специалност по дерматология и венерология (кожни и венерически болести). През 2010 г. д-р Дърленски защитава докторска дисертация на тема “Клинико-експериментални проучвания за ролята на епидермалната бариера при контактната свръхчувствителност и иритация на кожата” и придобива образователна и научна степен “Доктор по медицина”. От 2011 г. работи като дерматолог в Токуда болница София. От 2014 г е избран за доцент по дерматология в Тракийски университет - Стара Загора.

Д-р Дърленски е специализирал в Университетската клиника по кожни болести към LMU - Мюнхен, Германия (2010 г.), Университетската клиника по дерматология и алергология - Charite, Берлин, Германия (2007 / 2008 г.), в Университетската клиника по дерматология и алергология Schwabing - Мюнхен, Германия (2004 г).

През 2011 г. печели наградата "Еврика" на Висшата атестационна комисия и Фондация "Еврика" за постижения в науката. Носител е на редица престижни международни награди: Michael Hornsetin Memorial Scholarship на Европейска академия по дерматология и венерология, Werner von Siemens Excellence Award, Inaugural Edward L. Keyes Award на Международната академия по козметична дерматология и др. Има публикувани 110 научни статии в периодични издания на български и чуждестранни издателства и 15 глави от монографии на английски език.

Секретар е на Българско дерматологично дружество, членува в Съюза на учените в България, Европейската академия по дерматология и венерология (ЕАДВ), Европейската академия по алергология и клинична имунология, Световната Алергологична Организация, Международното дружество по фармакология и физиология на кожата, Европейската мрежа за изучаване на кожната бариера. Взема редовно участие в научни форуми с доклади и постерни презентации, публикувал е над 100 научни труда, цитирани над 1000 пъти.

Професионалните интереси на д-р Дърленски са бариерна функция, имунология на кожата, неинвазивни методи за изследване в дерматологията, чувствителна кожа, контактен и атопичен дерматит, алергични кожни заболявания, кожни прояви при вътрешни болести и нежеланите лекарствени реакции на кожата.

Подробни сведения за научните трудове и професионалната кариера на доц. д-р Дърленски може да бъдат открити на тук

 

e-mail: darlenski@gmail.com

 

  • Доц. Жана Казанджиева - член

През 1979 г. завършва средно образование, немска езикова гимназия - Ловеч, а през 1985 г. - висше медицинско образование в Медицинска академия ВМИ - Плевен.

Придобива специалност "Дерматология и венерология" през 1992 г. а през - научна степен "Доктор", тема на дисертационния труд: "Екзогенни пигментни нарушения - дерматологични аспекти и терапевтични възможности".

Професионална реализация:
- 1985 г. - асистент, Катедра "Дерматология и венерология", ВМИ - Плевен;
- 1986 г. - лекар-ординатор, Градски кожен диспансер - София;
- 1994 г. - асистент, Катедра "Дерматология и венерология", Александровска болница, МУ - София;
- 2008 г. - доцент, Катедра "Дерматология и венерология", Александровска болница, МУ - София.

Има над 230 статии, участие в 17 учебници и 11 монографии, от които 6 на английски език. Цитати - над 1400, h index - 19, g index - 36. 70 участия като поканен лектор на европейски, американски и световни конгреси и симпозиуми по дерматология и венерология.

Научна активност:
Член на Борда на Европейската Академия по дерматология и венерология (EADV) – до 2018 г. Член на Етичната комисия към Борда на ЕADV - до 2016 г., член на Борда на Българското дерматологично дружество, ръководител на секцията по Дерматоалергология към Българско дерматологично дружество, член на Немско-българското дерматологично дружество (секретар 2001 - 2012 г.), член на Европейската организация за превенция на професионалните кожни алергии (EPOS), почетен член на Сръбското дерматологично дружество, почетен член на Македонското дерматологично дружество. Носител на награда "Проф. Богомил Берон" 2013 г. за цялостна научна, преподавателска и организационна активност.

 

e-mail: janaderm@abv.bg

 

  • Доц. Соня Генова - член
Завършила e медицина в Медицинска академия - София със специалност по вътрешни болести и клинична алергология. Работила e в Клиниката по алергология на Александровска болница, като асистент и главен асистент, в Университетска болница - Плевен като доцент, завеждащ Клиника по алергология. В момента е доцент в Клиникатa по токсикология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

С определени интереси в областта на астмологията, уртикария, медикаментозна алергия. С над 70 публикации в наши и чужди списания. Работи по европейски и aмерикански клинични проекти в областта на бронхиалната астма.

 

  • Проф. Румен Бенчев - член

Проф. д-р Румен Бенчев е специалист по оториноларингология с повече от 20 годишен стаж. Завършил е медицина в Медицинска Академия София. Работил е в клиника по УНГ болести в УМБАЛ "Царица Иоанна - ИСУЛ" като асистент и главен асистент, клиника по УНГ болести Първа МБАЛ - София и Медицински институт на МВР, където е заемал длъжност началник клиника и заместник-директор.

Председател е на Българското национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия. Организатор и лектор е на първия в оториноларингологията международен курс по риносептопластика - Боровец 2009 г.

Защитил е дисертации "Ларингеални и ларинготрахеални стенози. Проблеми и възможности за лечение" - 1995 г. и "Дисфункция на носната клапа – причини, диагностика и възможности за хирургично лечение" - 2006 г.

Има над 100 научни публикации в наши и чужди списания. Чужди езици: английски, немски, руски - писмено и говоримо.

Председател e на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия. Член е на Софийско сдружение по оториноларингология, Европейско дружество по ринология, Български лекарски съюз, Българско ринологично сдружение, Българско дружество по медицина на съня;, Българска академия по медицина, Българска асоциация по клинични проучвания.

Международни курсове:
- Международен курс по функционална и корективна хирургия на носа - юни 1994 г. Утрехт, Холандия;
- Международен курс за естетични процедури около носа - 2002 г. Улм, Германия;
- Международен курс по функционална ендоскопична хирургия на околоносните кухини "От основните техники до най-съвременните оперативни методики" - 2003 г. Грац, Австрия;
- Международен курс по ендоскопична хирургия на синусите - 2005 г. Бохум, Германия;
- Международен курс по естетична и функционална хирургия на носа - 2008 г. Болоня, Италия;
- Мастер курс по естетична хирургия на носа и ендоскопична синусна хирургия - 2009 г. Милано, Италия;
- Международен курс по лазер хирургия в оториноларингологията - 2010 г. Намур, Белгия;
- Международен курс по ендоскопична хирургия на синусите - 2012 г. Варшава, Полша;
- Meждународен курс по ендоскопична хирургия на синусите - 2013 г. Кеймбридж, Англия;
- Международен курс по ринопластика - 2018 г. Истанбул, Турция;
- Здравен мениджмънт - ВМА София, 04.03. - 19.04.2002 г.

Специализация:
- Специализация в клиника по УНГ болести Утрехт, Холандия - 1994 г. - функционална и корективна хирургия на носа;
- Специализация в клиника по УНГ болести Грац, Австрия - 2003 г. - функционална ендоскопична хирургия на околоносните кухини;
- Специализация в клиника по УНГ болести Бохум, Германия - 2005 г. - функционална ендоскопична хирургия на околоносните кухини.

Научни степени и звания:
- 1995 г. доцент
- 2007 г. професор

 

  • Доц. Пенка Николова - член

Магистър по медицина, 1974 г., Медицински факултет при МА - София, България.

Магистър по здравен мениджмънт, 2005 г., Медицински университет - София, Факултет по обществено здраве, България.

Аспирантура 1975 - 1979 г., Научен институт по пневмология и фтизиатрия (НИПФ) - София, България.

Кандидат на медицинските науки, 1981 г.

Придобита специалност по вътрешни болести, 1984 г. Медицинска академия - София, България.

Специализация във Франция с продължителност 6 месеца, 1985 г.

Придобита специалност по пневмология и фтизиатрия, 1986 г., Медицинска академия - София, България.

Придобита специалност по фармакология, 2002 г., Медицински университет - София, България.

От 1980 до 1988 г. е доцент в различни сектори на Държавна университетска болница по белодробни болести - София, България.

Завежда терапевтична клиника, 1988 - 1995 г., а от 1995 до 2001 г. - поликлиничен сектор в СБАЛББ "Св. София", България.

Доцент в Първа терапевтична клиника, СБАЛББ "Св. София", 2001 - 2004 г.

Доцент, Управител на медицински център в "Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по белодробни болести" ЕООД, 2004 - 2017 г.

От 2018 г. е пулмолог в Диагностично-консултативен център "Конвекс" ЕООД.

Има опит в клинични проучвания:
- пулмология , бронхиална астма: фаза II III, над 20;
- пулмология, ХОББ: фаза II III, над 20;
- пулмология, бронхиектазна болест: фаза II III, над 10.

Член е на Българско дружество по белодробни болести, Европейско респираторно дружество, Български лекарски съюз, Европейска академия по алергология и клинична имунология.

Владее английски, френски и руски език.