Български   English
КонтактиПравна информацияКарта на сайта

Пулмология    •   Имунология    •   УНГ    •   Дерматология    •   Педиатрия    •   БЪРТА/BULSAR

Български алианс по клинична и приложна алергология

Сдружение "Български алианс по клинична и приложна алергология" е създадено през 2019 година.

Сдружението е самостоятелно юридическо лице в частна полза, което обединява физически и юридически лица, чиято професионална дейност или интереси са свързани с развитието на клинична и приложна алергология.

Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Устава и Решенията на Учредителното събрание.

Мисията на Българския алианс за клинична  и приложна алергология е да обедини физически и юридически лица, професионалната дейност и интереси на които са свързани с развитието на клиничната и приложна алергология в полза на обществото и пациентите. Нашите членове са специалисти в различни медицински направления: алергология, имунология, оториноларингология, дерматология, пулмология, педиатрия и др. Някои от тях са консултанти на различни структури на здравната система в България.