Български   English
КонтактиПравна информацияКарта на сайта

Пулмология    •   Имунология    •   УНГ    •   Дерматология    •   Педиатрия    •   БЪРТА/BULSAR

Форма за кандидатстване

Титла/длъжност:  Име:  Фамилия:  Име (англ.):  Фамилия (англ.): 
Забележки:
1. Ако имате специални изисквания за изписване на името и/или фамилията Ви на английски език, въведете ги в съответното поле.
В противен случай не въвеждайте нищо и името и/или фамилията Ви ще бъдат транслитерирани автоматично от кирилица в латиница.
2. За членство на юридически лица (организации, граждански дружества) се въвеждат име, фамилия, специалност, телефони за връзка и e-mail адрес на представител, а в полетата "Организация" и "Организация (англ.)" - наименованието на юридическото лице на български и английски език.

Специалност:  Специалност (англ.):  Организация:  Организация (англ.): 
Забележка:
За юридически лица (организации, граждански дружества) трябва да попълните и двете полета - "Организация" и "Организация (англ.)".
Ако и двете полета ("Организация" и "Организация (англ.)") са празни, това означава, че кандидатствате за член на Алианса като физическо лице.


Контактна информация
   код          номер     стационарен:    мобилен:    e-mail:  @
Парола:  Потвърждение на паролата: 
Забележки:
1. Въвеждането на поне един телефон (стационарен или мобилен) е задължително.
2. Задължително е въвеждането на e-mail адрес, който трябва да е персонален, тъй като ще се ползва в качеството на потребителско име за достъп до специализирани материали.
3. Задължително е въвеждането и на парола. Разрешени символи за нея са букви латиница (главни и/или малки), цифри, тирета ("-") или подчертаващи тирета ("_"), дължината й трябва да бъде не по-малка от 8 символа.
Паролата заедно с потребителското име (e-mail адреса) Ви дава възможност за достъп до страницата със специализирани материали, което е възможно след като бъдете одобрен/а за член на Алианса.


Въведете числото от изображението: