Български   English
КонтактиПравна информацияКарта на сайта

Пулмология    •   Имунология    •   УНГ    •   Дерматология    •   Педиатрия    •   БЪРТА/BULSAR

Членство в БАКПА

Брой членове на Сдружение "Български алианс по клинична и приложна алергология"


     Членове физически лица: 59

     Членове юридически лица: 2


Ако сте регистриран член на Сдружение "Български алианс по клинична и приложна алергология", можете да се запознаете с поименния списък на членовете на БАКПА през "Вход за регистрирани/одобрени членове на Алианса".

Членството в Българска асоциация по клинична и приложна алергология е доброволно и е позволено за всички дееспособни физически и юридически лица, които са съгласни с Устава и отговарят на условията, предвидени в него.

Членове могат да бъдат физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари и други специалисти с висше образование и придобита специалност, опит, интереси и професионална дейност в различните областти на клиничната и приложна алергология - клинична алергология, клинична имунология, дерматология, пулмология, отприноларингология, офталмология, гастроентерология, педиатрия, диетология и хранене, токсикология, професионални болести, анестизиология и реанимация и др., както и лекари специализанти в посочените направления.

Нови членове на Българския алианс по клинична и приложна алергология се приемат на основание писмена молба до Управителния съвет, който се произнася в едномесечен срок от постъпването.

Станете член на Българския алианс по клинична и приложна алергология.

  • Ще бъдете част от полидисциплинарна общност.
  • Клиничните Ви възприятия ще бъдат обогатени от различни гледни точки.
  • Няма специални условия за членството Ви, нито членски внос.

Присъединяването в Българския алианс по клинична и приложна алергология не налага прекратяване на членството в други сходни научни организации.

Членският внос за 2020 година е 0 лв.

Можете да заявите online своето желание за членство в Българския алианс по клинична и приложна алергология в страницата "Форма за кандидатстване".