Български   English
КонтактиПравна информацияКарта на сайта

Пулмология    •   Имунология    •   УНГ    •   Дерматология    •   Педиатрия    •   БЪРТА/BULSAR

За нас

Нашите основни цели са:

  • стимулиране на научно-изследователска работа в областта на клиничната и приложна алергология, чрез осъществяване на сътрудничество, връзки и научен обмен с други организации в страната и чужбина;
  • поддържане високо ниво на професионалната квалификация на медицинските и здравни специалисти в областта на клиничната и приложна алергология в България;
  • пренасяне постиженията на медицината в областта на клиничната и приложна алергология на другите страни в България и популяризиране на българската медицинска наука в други страни;
  • разработване, организиране и провеждане на програми за поддържане и осъвременяване на квалификацията на медицинските и здравни специалисти, работещи в областта на клиничната и приложна алергология;
  • развитие и разширяване на дейности по превенция, профилактика и промоция на здравето на населението в областта на клиничната и приложна алергология;
  • организиране на национални и международни научни прояви, мултидисциплинарни тематични конференции, симпозиуми и конгреси в областта на клиничната и приложна алергология и свързаната с тях медицинска практика;
  • издаване на научни списания, информационен бюлетин, монографии и материали, самостоятелно и/или съвместно с различни органи, институции, физически и/или юридически лица, както и с международни организации с оглед развитието на клиничната и приложна алергология и специалистите в тази област.